מאמרים של: מדי לין

סיפור הדדי

הכוח הטמון בסיפורים כסוכני שינוי והשפעה על הרגשות והמחשבות מוכר  כבר מתקופות קדומות בסיפורים עממים, אגדות ועוד. מגוון שיטות טיפוליות